הדברה וריסוס זבובים

הדברה וריסוס זבובים

זבוב החול

זבוב החול הינו חרק ממשפחת היתושים. הוא קטן יותר מיתוש, בעל כושר תעופה מוגבל, מתקדם בעיקר בדילוגים. כמו היתוש, חרק זה הינו חרק עוקץ. שלא כמו היתוש, עקיצתו יכולה להיות בעייתית מאוד ולעיתים מותירה צלקות.

זבוב החול ידוע כמעביר מחלות רבות.

הטיפול – ריסוס פנימי וחיצוני, ריסוס הקירות בגובה של מטר וחצי בחלק הפנימי והחיצוני של הבית.